Markkinoinnnin tehokas suunnittelu- ja toteutuskoulutus sekä työkalut, 7.5h

Ajankohta

12.8, 26.8, 12.9.2024 kello 8.30-16.00

Sijainti

Etätoteutus sekä lähitoteutus

Hinta

499 €/hlö, alv0

Tämä koulutus antaa kattavan ymmärryksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, käyttäen hyväksi uusimpia tekniikoita ja työkaluja tehokkaan markkinointistrategian luomiseksi.

Kurssin Aikataulu ja Sisältö, (noin)

1. Johdanto markkinointiin (1 tunti)

 • Markkinoinnin peruskäsitteet ja historia
 • Nykyaikaisen markkinoinnin merkitys liiketoiminnassa
 • Kurssin tavoitteet ja odotukset

2. Markkinointistrategian kehittäminen (1,5 tuntia)

 • Markkinointistrategian perusteet: segmentointi, kohdentaminen ja asemointi
 • Kilpailuanalyysi ja markkina-analyysi
 • SWOT-analyysi ja sen soveltaminen markkinointistrategiaan

3. Markkinointiviestintä (1,5 tuntia)

 • Viestintästrategiat ja brändin rakentaminen
 • Digitaalisen markkinoinnin perusteet: sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi, SEO/SEM
 • Perinteisen markkinoinnin välineet ja niiden hyödyntäminen

4. Asiakkuuksien hallinta ja CRM (1 tunti)

 • Asiakassuhteiden merkitys ja CRM-järjestelmien esittely
 • Asiakastietojen kerääminen ja analysointi
 • Case-esimerkki tehokkaasta CRM-käytännöstä

5. Markkinoinnin toteutus ja seuranta (1,5 tuntia)

 • Markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Budjetointi ja resurssien hallinta
 • Tehokkaan seurannan ja mittaamisen menetelmät

6. Workshop: Ryhmätyö ja tapaustutkimus (1 tunti)

 • Osallistujat jaetaan ryhmiin työstämään oikeaa tapaustutkimusta
 • Ryhmät suunnittelevat ja esittelevät markkinointikampanjan

7. Yhteenveto ja palaute (30 minuuttia)

 • Kurssin keskeisten oppien kertaaminen
 • Palautekeskustelu ja kehitysehdotukset tulevaisuutta varten

Ilmoittautuminen ja yhteystiedot

PERUUTUS EHDOT: Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 5 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 prosenttia osallistumismaksusta. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta, ilmoita vaihtumisesta etukäteen koulutuskoordinaattorille. marko.puruskainen@pointsi.fi, +358 400 237 637