Työhyvinvointia ratkaisukeskeisesti -avain hyvinvoivaan työyhteisöön, 7,5h

Ajankohta

13.8, 27.8, 3.9, 20.9.2024

Sijainti

Etätoteutus sekä lähitoteutus

Hinta

99e/ hlö 4h ja 199 €/hlö 7,5h, alv0

Tämä koulutus auttaa osallistujia soveltamaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä työhyvinvoinnin parantamiseksi, sekä edistämään positiivista työympäristöä. Koulutus antaa myös avaimet stressin hallintaan ja työelämän haasteiden kohtaamiseen. Suosittu TYHY-teema, jolloin voidaan räätälöidä koulutus esim. 4h mittaiseksi! Suositeltu ryhmäkoko noin 6-10.

1. Johdanto ratkaisukeskeiseen terapiaan (1 tunti) 

 • Koulutuksen tavoitteet ja aikataulu 
 • Ratkaisukeskeisen terapian perusperiaatteet ja historia 
 • Eroavaisuudet muihin terapiamuotoihin verrattuna 

2. Ratkaisukeskeisen ajattelutavan omaksuminen (1 tunti) 

 • Korostetaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista 
 • Keskitytään tavoitteisiin, ei ongelmiin 
 • Harjoitellaan positiivista puhetta ja itsepuhelua 

3. Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen (1.5 tuntia) 

 • SMART-tavoitteiden asettamisen periaatteet (Spesifiset, Mitattavat, Aikaan sidotut, Realistiset, Tavoitteelliset) 
 • Pienet askeleet suuriin muutoksiin 
 • Motivaation ylläpitäminen ja esteiden voittaminen työpaikalla 

4. Työkalut ja tekniikat (1.5 tuntia) 

 • Ratkaisukeskeisiä kysymyksiä ja harjoituksia 
 • Voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen 
 • Tulevaisuuden suunnittelu ja visiointi 

5. Sovellukset arkie- ja työelämässä (1.5 tuntia) 

 • Ratkaisukeskeisen lähestymistavan soveltaminen henkilökohtaisessa elämässä 
 • Työkalujen ja tekniikoiden käyttäminen suhteissa, työssä ja itsehoitossa 
 • Case-esimerkkejä ja ryhmäkeskusteluja 

6. Yhteenveto ja palaute (1 tunti) 

 • Koulutuksen keskeiset opit ja oivallukset 
 • Osallistujien kokemusten jakaminen ja oppiminen toisilta 
 • Palautekierros ja seuraavat askeleet 
 • Lisäharjoitukset ja materiaalit 

ETÄ- ja LÄHI toteutuksia, kysy lisää!

Ilmoittautuminen ja yhteystiedot

PERUUTUS EHDOT: Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 5 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 prosenttia osallistumismaksusta. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta, ilmoita vaihtumisesta etukäteen koulutuskoordinaattorille. marko.puruskainen@pointsi.fi, +358400237637