Henkilöstöpalveluyritys, välttämätön paha vai hyvä yhteistyökumppani sote-alalla?

Henkilöstövuokraus on kasvussa monella eri alalla. Sote-alasta puhuttaessa, se saa joskus ehkä vähän negatiivissävytteisen leiman, tai kirvoittaa keskustelua (A-studio 6.2. lähihoitajat vuokralla), jota tietysti kyllä hyvä käydäkin.

Olen usein törmännyt käsitykseen; ”henkilöstövuokrausfirmat vaan rahastavat”. Ja yhtä usein myös oikaisen sen. Me olemme yritys siinä missä muutkin ja me myymme henkilöiden työpanosta. Kauppa on auki, mikäli on kysyntää.  Se miksi työn tuntihinta on korkeampi henkilöstöpalveluyrityksellä, kuin että yritys palkkaisi oman työntekijän, johtuu useastakin eri syystä.

Ensiksikin me maksamme työntekijälle korkeampaa palkkaa. Syystä siitä, että työyksiköt vaihtelevat, työntekijän täytyy sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työ on epäsäännöllistä ja epävarmaa, et välttämättä tiedä montako vuoroa tulee tälle viikolle. Automaatiota palkalliseen sairaslomaan ei ole ja lomapäiviä ei kerry, vaan lomakorvaus maksetaan palkan päälle (mikä myös osaltaan nostaa sitä). Työntekijöillä ei ole yhtä virallista työyhteisöä, eikä työnantaja ei tarjoa laajoja koulutusmahdollisuuksia, eikä kattavaa työterveyshuoltoa. Ja kaiken kukkuraksi moni tekee keikkatyötä oman vakityönsä lisäksi.  Kuulostaako houkuttavalta? Ei välttämättä, ja siksi siitä maksettava hieman parempi korvaus on aiheellinen.

Toisekseen mikä vaikuttaa kustannukseen, on ns. piiloon jäävä työ. Henkilöstöpalveluyritykset haastattelevat työnhakijat, hoitavat kokonaisuudessa henkilöstöhallinnon, vakuuttavat ja huolehtivat palkanmaksun, sekä muut henkilöstöön liittyvät juoksevat asiat. Voidaan mielestäni puhua niin sanotusti näkymättömästä työstä ja kulusta, mihin joku henkilö/henkilöt käyttävät työaikaa, mutta se ei näy ulospäin.

Lisäksi kannattanee vielä miettiä ajansäästöä. Mikä aika asiakasyritykselle jää käyttöön, kun heidän ei tarvitse itse etsiä puutevuoroihin henkilöitä. Henkilöstöpalveluyritykset hoitavat sijaisen vuoroon ilman, että siihen kuluu tärkeää ja kallista aikaa.

Nämä jos ynnätään yhteen, niin pitäisin palvelua erittäin hyvänä ja jopa kustannustehokkaana. Ei missään yrityksessä työntekijä ainoastaan anna työpanostaan, vaan ympärille rakentuu erilaisia kustannuksia ja hallinnollisia asioita, jotka vievät taas myös jonkun toisen työaikaa.

Pidän itse kullanarvoisena hyvää yhteistyötä asiakasyritysten kanssa. Tämä tarkoittaa välitöntä keskusteluyhteyttä tarpeen vaatiessa niin puolin kuin toisin. Koen, että voimme olla avuksi erilaisissa muuttuvissa henkilöstötilanteissa ja usein voimme neuvotella henkilöstötarpeisiin hyvinkin joustavan ratkaisun. Päivän tai parin puutteista, pidempiin tarpeisiin. Tavoitteena on palvella asiakasyrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla, taaten sen, että asiakasyrityksen toiminta pyörii normaalisti henkilöstöpuutoksista huolimatta. Hyvä yhteistyö ja laadun varmistaminen tarkoittaa myös sitä, että käymme avointa keskustelua työntekijöiden kanssa jatkuvasti. Se että me työnantaja olemme kartalla siitä, mitä kentällä tapahtuu ja miten siellä voidaan on ensiarvoisen tärkeää.

Näkisinkin, että sote-alalla, missä henkilöstöpula on suuri, jokaisella yrityksellä olisi hyvä olla yksi tai kaksi sopivaa henkilöstöpalveluyritystä turvaamassa henkilöstön riittävyyden muuttuvissa tilanteissa. Potilasturvallisuudesta puhuttaessa lähtökohta on se, että on riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Jokaisen yrityksen vastuulla on huolehtia työntekijöiden ammattitaidosta. Niin myös henkilöstöpalveluyritysten. Ja itse hoitoalalla pitkään työskennelleenä, osaava  ja riittävä henkilöstö on hoitotyön ydin, kaiken lähtökohta. Itse voin ylpeänä seisoa yrityksemme henkilöstön takana, he ovat meidän yrityksemme paras käyntikortti. Rautaisia oman alan ammattilaisia kaikki!

Ja mitä loppuun tulee, niin olemme ehdottomasti hyvä yhteistyökumppani, ja avuksi silloin kun tarve vaatii. En minäkään maitoa kaupasta kotiin kanna, mikäli kaappi on jo täysi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uusimmat artikkelit:

Työnhakijalle

Uudenlaista franchising yrittäjyyttä!

Jokainen tietää R-kioskin, McDonalds, Rengascenterin ja monia, monia muita franchising yrityksiä. Nyt myös me Pointsilla olemme päättäneet laajentaa konseptiamme tarjoamalla ketju-yrittäjyyttä koulutusten parissa. Olimme miettineet

Lue lisää »