Tietosuojaseloste

Pointsi Oy:n tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Kunnioitamme ja sitoudumme suojelemaan yksityisyyttänne. Tässä selosteessa tarkoitamme henkilötiedoilla seuraavaa: henkilötiedot ovat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tai muu henkilöitävissä oleva tieto.

1. Rekisterinpitäjä

Pointsi Oy

Yhteystiedot:
Huopalahdentie 24 B
00350 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Pointsi Oy
Nina Puruskainen/toimitusjohtaja
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
+358 44 3561727
nina.puruskainen@pointsi.fi

2. Henkilötietojen kerääminen

Käsittelemme antamianne henkilötietoja suostumuksellanne. Henkilötietoja välittyy meille, kun lähetätte sähköpostia nettisivujen kautta, olette meihin muutoin yhteydessä sähköpostin tai sosiaalisen median välityksellä, tai lähetätte CV:n, tai muita vastaavia tietoja. Henkilötietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja liikesuhteet Pointsiin, kuten asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus ja käsittely ja säilytys

Henkilötietojanne käsitellään työsuhteen-, yhteistyösuhteen, asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella, jotta voimme tarjota teille parasta mahdollista palveluamme. Työnhakijoiden henkilötietoja käsittelemme, kun haette avoimia työpaikkoja ja ilmoitatte olevanne kiinnostuneita työskentelemään Pointsin kautta. Käsittelemme henkilötietojanne suostumuksen oikeusperustan nojalla alihankintaan, henkilöstövuokraukseen, rekrytointiin, hakemuksenne hallinnointiin ja näihin liittyviin prosesseihin. Kerromme läpinäkyvästi mihin tietojamme käsittelemme ja käytämme ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä henkilöillä on tietoihinsa.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakas- tai henkilöstösuhteen hoitaminen ja palveluidemme kannalta oleellinen toiminta, kuten esimerkiksi toimeksiantojen tarjoaminen henkilöille.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

nimi
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
cv

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen palvelujemme tarjoamista varten, tai jos katsomme, että henkilötietojesi säilyttämisen jatkaminen perustuu oikeutettuun etuun.

Kun haet avointa työpaikkaa tai rekisteröit CV:si, säilytämme hakemukseen liittyviä henkilötietojasi kaksi vuotta. Rikosrekisteriotteita emme kerää, emmekä säilytä.

Kun olet työsuhteessa meihin, säilytämme henkilötietosi kirjanpitolakien mukaisesti.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

1. Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot lähettämällä tarkistuspyynnön kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

3. Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

4. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun
syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

8. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä tai asiakkaalta itseltään tämän lähettäessä yhteydenottolomakkeen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pointsi Oy:n ulkopuolelle. Palvelumme mukaisissa tapauksissa jaamme henkilötietojanne ulkopuolisten tahojen kanssa. Nämä tahot ovat asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa jaamme tietojasi rekrytointiprosesseissa.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenottopyyntö on käsitelty.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.